นั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำ

มาเที่ยวบ้านของพ่อกับแม่แล้วยังได้ล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก ตลอดสองฝั่งจะเห็นบ้านเรือนคนและเรือปั้นหยา ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เช่น วันปรกเจริญ หรือจะนั่งเรือเข้าไปในลำคลองเล็ก ๆ ผ่านสวนมะพร้าว สวนส้มโอ องุ่น มะนาว ที่ให้เพื่อนๆได้ชื่นชม และชิมรสชาติหวาน อร่อยของผลไม้ไทย ๆ ที่พลาดไม่ได้ คือ การศึกษาวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว บริเวณสวนมะพร้าวของชาวบ้าน จะตั้งเตาตาลที่เอาไว้ทำน้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลปึก) อัตราค่าบริการ 300 บาทต่อท่าน